Mgr. Marek Cúth, Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

Habilitation Thesis - Without Papers: Habilitace - zkrácená verze