RNDr. Marie Běhounková, Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

Habilitation Thesis - Without Papers: Habilitační práce (bez příloh)